JOBOSTAV


na obsah


O firme

Firma JOBOSTAV, s.r.o. vznikla na základe odborných aktivít jej zakladateľa a majiteľa. V súlade s vydaným živnostenským listom získavala prax a skúsenosti v týchto odboroch:

  • Komplexné stavebné práce
  • Rekonštrukčné a modernizačné práce
  • Búracie a výkopové práce pomocou mechanizácie JCB 3CXSM 4T a KUBOTA KX018
  • Remeselné a montážne práce


Filozofia malej stavebnej firmy musí byť postavená na dokonalej remeselnej zručnosti s pozitívnym efektom na konečného odberateľa. Dôraz na kvalitu použitých materiálov, zabudovaných podľa technologických predpisov výrobcu s pôvodným rukopisom majstra.Celá obrazovkaSpäťPlayĎalší

Personálne obsadenie:

  • 3 riadiaci pracovníci (odborne spôsobilý stavbyvedúci v odbore pozemné stavby)
  • 30 zamestnancov v profesiách – murár, obkladač, izolatér, tesár, klampiar, sadrokartónista, maliar - natierač, stavebný robotník.


Príprava stavebnej zákazky je podporená výpočtovou technikou. Sme schopní poskytnúť podrobné kalkulácie s prispôsobením charakteru a náročnosti stavebného diela. Podrobný rozpočet je samozrejmou súčasťou každej zmluvy o dielo.

Dodacie a platobné podmienky sú dohodnuté individuálne podľa charakteru predmetu zmluvy a dĺžky realizácie.


O firme | Vybavenie | Realizácie | Fibran | Kontakt | Fotogaléria | Mapa stránok


Webdizajn: PC-PROG | znalosti online   posledná zmena: 2016-04-22 | jobostav@jobostav.sk

Späť na obsah | Späť na hlané menu